Urząd Gminy Milówka


II sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12
2024-05-17 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Informacja o możliwości tworzenia klubów radnych jak stanowi Dział IV Rozdz.2 § 66 – 72 Statutu Gminy Milówka.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem wiceprzewodniczących Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Milówka. Głosowanie niejawne
 6. Uchwała w sprawie powołania, ustalenia liczby, przedmiotu działania i liczebności stałych komisji Rady Gminy Milówka IX kadencji. Głosowanie jawne
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przyjęcie protokołu z obrad I-szej sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad II sesji IX kadencji Rady Gminy Milówka.
 11. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live