Urząd Gminy Milówka


LXIV sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12
2023-10-11 14:45:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2023 r. Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live