Urząd Gminy Milówka


L sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-11-09 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2022 rok. Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live