Urząd Gminy Milówka


XLIII sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-04-28 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Milówce za rok 2021.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2022-2025. Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. Lazurowa). Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. Leszczynowa). Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. Obrońców Ojczyzny). Głosowanie jawne
 10. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. Pod Syberią). Głosowanie jawne
 11. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. prof. St. Szczotki). Głosowanie jawne
 12. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. Wczasowa). Głosowanie jawne
 13. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. Wichrowa). Głosowanie jawne
 14. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (ul. Widokowa). Głosowanie jawne
 15. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2022r. Głosowanie jawne
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad XLI i XLII sesji Rady Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live