Urząd Gminy Milówka


XLII sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka -sala narad nr 12.
2022-04-08 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy na podstawie ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF. Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live