Urząd Gminy Milówka


XXXVIII sesja Rady Gminy Milówka

Budynke Urzędu Gminy Milwoka -sala narad nr 12.
2021-12-29 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Głosowanie jawne
 4. Uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Milówka. Głosowanie jawne
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamesznica o powierzchni 37,32 m2). Głosowanie jawne
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamesznica o powierzchni 35,20 m2). Głosowanie jawne
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamesznica o powierzchni 35,50 m2). Głosowanie jawne
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kamesznica o powierzchni 133,30 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Gabinetu Lekarskiego). Głosowanie jawne
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie Gabinetu Lekarskiego o powierzchni 31,48 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Gabinetu Stomatologicznego). Głosowanie jawne
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dot. lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Milówce).
 11. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live