Urząd Gminy Milówka


XXXVI sesja Rady Gminy Milówka

Budynek Urzędu Gminy Milówka - sala narad (nr 12)
2021-10-28 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego za rok szkolny 2020/2021 - zgodnie z art. 11 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXXII /159/2021 z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. Głosowanie jawne
  5. Uchwała w sprawie zmiany WPF. Głosowanie jawne
  6. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2021r. Głosowanie jawne
  7. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live