Urząd Gminy Milówka


XXXV sesja Rady Gminy Milówka

Milówka
2021-09-29 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2021r. Głosowanie jawne
  4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Milówka za I półrocze 2021r.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Głosowanie jawne
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Głosowanie jawne
  7. Uchwała w sprawie współdziałania Gminy Milówka z Gmina Rajcza w zakresie zimowego utrzymania dróg. Głosowanie jawne
  8. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live