Urząd Gminy Milówka


XXXIV sesja Rady Gminy Milówka

Gmina Milówka
2021-08-31 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022 Głosowanie jawne
  4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2021r Głosowanie jawne
  5. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live