Urząd Gminy Milówka


XXX sesja Rady Gminy Milówka

Urząd Gminy Milówka
2021-03-31 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. przyjecie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live