PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live