PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Milówka za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 5. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 6. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 8. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 9. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 10. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 11. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 12. Przedłożenie przez Komisje Rady Gminy planów pracy na 2021 rok.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Milówka za okres między sesjami
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Milówka o działalności miedzy sesjami.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Milówka.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XXVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Milówka.
 20. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live