Sesja rady Gminy w Baligrodzie

Zapraszam na posiedzenie XXVI sesji Rady Gminy w Baligrodzie w dniu 28.12.2020r. o godz. 16.00 w formie online.

online
2020-12-28 16:06:23

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  1. zmiana porządku obrad Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. przedstawienie przez Panią Wicewojewodę Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19
 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami .
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: Głosowanie jawne
  1. wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. wyznaczenia aglomeracji Baligród. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
 10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał. Głosowanie jawne
 11. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live