SESJA NR XXXI RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2020-12-28 11:01:55

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad o punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa Budynku Domu Ludowego w Niebocku”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad o punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 810 w miejscowości Dydnia”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Gminy odbytych w dniach 26.11.2020r. oraz 04.12.2020r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 26.11.2020r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.12.2020r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2031.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2031 zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do projektu. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2031. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2031. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa wodociągu wraz ze studnią głębinową dla Szkoły Podstawowej w Niewistce”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa wodociągu wraz ze studnią głębinową dla Szkoły Podstawowej w Niewistce”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja parku w miejscowości Temeszów”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja parku w miejscowości Temeszów”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Remont Domu Ludowego w miejscowości Temeszów”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Remont Domu Ludowego w miejscowości Temeszów”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi „Na Dział” w Obarzymie wraz z zabezpieczeniem mostu”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi „Na Dział” w Obarzymie wraz z zabezpieczeniem mostu”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 359 w Witryłowie”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 359 w Witryłowie”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1854 w Wydrnej – Studzionki”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1854 w Wydrnej – Studzionki”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 802 „Na Przekaźnik” w Krzemiennej”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 802 „Na Przekaźnik” w Krzemiennej”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Wręczenie nagrody za wysokie osiągnięcia artystyczne.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o zmianę kolejności porządku obrad i przystąpienie do punktu: „Wręczenie nagrody za wysokie osiągnięcia artystyczne” po punkcie 14 porządku obrad. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Obarzymie”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Obarzymie”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa z termomodernizacją Domu Ludowego w Wydrnej”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa z termomodernizacją Domu Ludowego w Wydrnej”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia na 2021 rok.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załącznika do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia na 2021 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia na 2021 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załączników do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych sprawach.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załączników do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych sprawach. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych sprawach. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa Budynku Domu Ludowego w Niebocku”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa Budynku Domu Ludowego w Niebocku”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 810 w miejscowości Dydnia”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 810 w miejscowości Dydnia”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 23. Wniosek Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad o punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/253/2020 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” w Temeszowie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/253/2020 Rady Gminy Dydnia z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” w Temeszowie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live