SESJA XXVII/2020

Zdalnie
2020-12-29 08:30:29

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubiewo na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubiewo na rok 2021. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Zapoznanie się z planem pracy Komisji Finansowej, Infrastruktury i Rozwoju, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2021 .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 010622C Bysław, ul. Spokojna. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji aglomeracji Lubiewo. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubiewo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 15. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live