Urząd Miasta Skierniewice


XXI Sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja zwołana w formie korespondencyjnej, na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

Sala konferencyjna OSiR, Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
2020-08-06 15:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Głosowanie nad uchwałami, dyskusja, intrpelacje (szczegóły w protokole pod adresem: http://bip.um.skierniewice.pl/artykuly/17903 )
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live