Urząd Miasta Skierniewice


III Sesja Rady Miasta Skierniewice

Sala konferencyjna OSiR, Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
2018-12-20 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Głosowanie nad uchwałami, dyskusja, intrpelacje (szczegóły w protokole pod adresem: http://bip.um.skierniewice.pl/artykuly/16238 )
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live