SESJA NR XXVII RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2020-10-08 14:01:25

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 18.09.2020r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 18.09.2020r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 r.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie „Przebudowy Domu Ludowego w miejscowości Końskie – część stanowiąca zadanie własne gminy”.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie „Przebudowy Domu Ludowego w miejscowości Końskie – część stanowiąca zadanie własne gminy”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 12
 7. Zamknięcie obrad

© 2020 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live