Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR IV RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2024-06-27 13:04:07

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.06.2024r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.06.2024r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dydnia za rok 2023 wraz z debatą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia za 2023r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia za 2023r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dydnia.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dydnia.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live