Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny


II sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa 19
2024-06-14 07:34:17

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Nr I/2024
 5. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Juchnowiec Kościelny,
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
  5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036.
 7. Wnioski radnych i zapytania sołtysów.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live