Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR III RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2024-06-04 14:02:36

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2039. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 07.05.2024r. oraz 16.05.2024r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 07.05.2024r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 16.05.2024r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2039.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2039. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2039. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok w wersji przedstawionej przed sesją. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/357/2021 Rady Gminy w Dydni z dnia 22 listopada 2021 r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/357/2021 Rady Gminy w Dydni z dnia 22 listopada 2021 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live