Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR II RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2024-05-16 14:03:44

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o poszerzenie porządku obrad o punkt: Wolne wnioski i zapytania. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 30.04.2024r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 30.04.2024r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2032.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o zmianę na str. 2 w §2710 w punkcie b słowo „wydatki” na „dochody” oraz wykreślenie dwóch wierszy „w tym” oraz „-inwestycje i zakupy inwestycyjne-313958”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Jabłonka).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Jabłonka). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (budowa chodnika Dydnia).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (budowa chodnika Dydnia). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (remont chodnika Dydnia).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (remont chodnika Dydnia). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/610/2024 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 stycznia 2024 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/610/2024 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 stycznia 2024 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”.
  1. Wybór Pani Edyty Kuczmy Sekretarza Gminy Dydnia na przedstawiciela Gminy Dydnia do Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
  1. Wybór Pana Stanisława Pytlowanego Kierownika RGGNiSO na przedstawiciela Gminy Dydnia do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Obarzymie.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Obarzymie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Niewistce.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Niewistce. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live