Urząd Gminy Sienno


Sesja Rady Gminy Sienno w dniu 30.10.2023

Sienno
2023-10-30 12:40:04

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live