Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR LXXVII RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2023-10-05 13:02:53

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023-2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 07.09.2023r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 07.09.2023r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023-2032.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023-2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2023-2032. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Dydnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024 r. w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” (Dydnia).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Dydnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024 r. w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” (Dydnia). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (Dydnia).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (Dydnia). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/541/2023 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/541/2023 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 543/15 oraz 543/17 Niebocko).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 543/15 oraz 543/17 Niebocko). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 542/2 Niebocko).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 542/2 Niebocko). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 540/2 oraz 540/3 Niebocko).
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 540/2 oraz 540/3 Niebocko). Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Dydnia.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
  2. Wniosek Radnych o dopisanie w uchwale w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Dydnia w §10 ust. 2 punktu „miejsce montażu zaworu czerpalnego”, punkt otrzyma nr 2, kolejny zostanie przenumerowany. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Dydnia. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 06.09.2023r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 06.09.2023r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
 15. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live