Urząd Gminy Sienno


Sesja Rady Gminy Sienno w dniu 25.09.2023

Sienno
2023-09-25 08:49:26

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. przyjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live