Urząd Gminy Lubiewo


LXVII Sesja Rady Gminy w Lubiewie

Na wniosek Wójta zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. zwołuję LXVII sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 12 września 2023 r. /wtorek/ o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, sala nr 18.

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2023-09-12 08:01:12

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie pracy Rady Gminy Lubiewo na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubiewo na rok 2023 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „Kujawy i Pomorze” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 11
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 11
 7. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live