Urząd Gminy Lubiewo


LXV Sesja Rady Gminy Lubiewo

Na wniosek Wójta zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. zwołuję LXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 25 lipca 2023 r. /wtorek/ o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, sala nr 18.

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2023-07-25 09:00:09

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023 Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live