Urząd Gminy Sienno


Sesja Rady Gminy Sienno w dniu 28.06.2023

Sienno
2023-06-28 14:15:22

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. przyjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live