Urząd Miejski w Bychawie


L sesja Rady Miejskiej w Bychawie

Bychawa
2023-02-24 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live