Urząd Miasta Skierniewice


LIII sesja Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
2023-01-10 16:13:05

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Uwagi do porządku dziennego.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 19
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2023 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 20
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live