Urząd Miasta Skierniewice


XLIX sesji Rady Miasta Skierniewice

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8
2022-11-08 16:27:44

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Uwagi do porządku dziennego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 21
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live