Urząd Gminy Baligród


XLV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

Zapraszam na XLV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Baligrodzie w dniu 07.11.2022r. o godz. 15:00 w sali GOK

Sala GOK
2022-11-07 15:02:43

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: Głosowanie jawne
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  3. przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego " Turystyczne Bieszczady" na lata 2022-2030 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 6. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 7. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live