Urząd Miejski w Bychawie


XLIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie

Byhcawa
2022-09-28 15:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live