Urząd Gminy Sienno


Sesja Rady Gminy Sienno w dniu 08.09.2022 r.

Sienno
2022-09-08 13:06:14

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live