Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR LIX RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2022-09-07 12:04:17

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok w wersji przedstawionej przed sesją Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia zmienionej uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr LII/403/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/80/2019 z dnia 31 maja 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia zmienionej uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr LII/403/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/80/2019 z dnia 31 maja 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia. W projekcie uchwały w § 1 w wersie pierwszym i czwartym po słowach „Rady Gminy” dopisano słowo „Dydnia” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia zmienionej uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr LII/403/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/80/2019 z dnia 31 maja 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego "Partnerstwo Gmin i Powiatu Brzozowskiego"
  1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego "Partnerstwo Gmin i Powiatu Brzozowskiego" Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Miasto Krosno dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Miasto Krosno w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Krzemiennej.
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o procedowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Miasto Krosno dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Miasto Krosno w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej wraz z załącznikiem przedstawionym przed sesją Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załącznika do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Miasto Krosno dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Miasto Krosno w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Miasto Krosno dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Miasto Krosno w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Krzemiennej. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Nozdrzec dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Nozdrzec w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Krzemiennej.
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o procedowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Nozdrzec dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Nozdrzec w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej wraz z załącznikiem przedstawionym przed sesją Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załącznika do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Nozdrzec dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Nozdrzec w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Nozdrzec dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Nozdrzec w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia - Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Krzemiennej. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live