Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR LVIII RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2022-07-27 14:00:52

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o zmianę punktu 12 z porządku obrad: Stanowisko Rady Gminy Dydnia w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawne zarządzanie łowiskiem wędkarskim z dnia 17.05.2022r. oraz ponownej skargi w w/w zakresie z dnia 04.07.2022r. na: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na nieprawne zarządzanie łowiskiem wędkarskim Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 07.07.2022r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 07.07.2022r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032 Głosowanie jawne
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2022 – 2032 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Dydnia w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet przysługujących Radnym Gminy Dydnia
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy Dydnia w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet przysługujących Radnym Gminy Dydnia Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030”
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załącznika do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dydnia na rok szkolny 2022/2023
  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dydnia na rok szkolny 2022/2023 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia
  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na nieprawne zarządzanie łowiskiem wędkarskim
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na nieprawne zarządzanie łowiskiem wędkarskim Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Wolne wnioski i zapytania
 15. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live