Urząd Gminy Jaworze


XXXVII sesja Rady Gminy Jaworze

ug jaworze
2022-05-11 11:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. zm w budzecie Głosowanie jawne
  4. wpf Głosowanie jawne
  5. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live