Urząd Miejski w Myszyńcu


XXIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

Urząd Miejski w Myszyńcu
2022-04-25 14:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej. Głosowanie jawne
 6. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Myszyniec na rok 2022 Głosowanie jawne
  2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Myszyniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty Głosowanie jawne
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029 Głosowanie jawne
  4. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok Głosowanie jawne
 8. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live