Urząd Gminy Sienno


Sesja Rady Gminy Sienno w dniu 25.04.2022

Sienno
2022-04-25 09:00:43

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live