Urząd Gminy Jaworze


XXXIII sesja Rady Gminy Jaworze

ug jaworze
2021-12-30 15:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. AA Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live