Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR XLV RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2021-11-22 13:03:24

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną przez przewodniczącą GKW w Dydni
 5. Złożenie ślubowania przez radną
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.11.2021r
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.11.2021r Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
 8. Wystąpienie Posła na Sejm RP oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021 -2028 w wersji przedstawionej przed sesją. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021 -2028. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok w wersji przedstawionej przed sesją. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej „Kulówka” w Dydni”
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej „Kulówka” w Dydni” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Krzemienna”
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Krzemienna” Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załącznika do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o procedowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej w wersji przedstawionej przed sesją. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 18. Wolne wnioski i zapytania
 19. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live