Urząd Gminy Jaworze


XXXI sesja Rady Gminy Jaworze

ug jaworze
2021-11-05 09:48:32

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Zatwierdzenie protokołu
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live