Urząd Gminy Dydnia


Sesja NR XLIV RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2021-11-04 09:04:41

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 12.10.2021r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 12.10.2021r Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021 -2028 w wersji przedstawionej przed sesją. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021 -2028 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok w wersji przedstawionej przed sesją. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzemiennej oraz nadania Statutu
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie załącznika do projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzemiennej oraz nadania Statutu Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzemiennej oraz nadania Statutu Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o procedowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia w wersji przedstawionej przed sesją. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live