Urząd Gminy Baligród


Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Baligrodzie

Zapraszam na nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Baligrodzie w dniu 29.10.2021r. godz. 16.00 w sali GOK.

sala GOK
2021-10-29 16:01:49

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: Głosowanie jawne
  1. wprowadzenia zmian w budżecie na 2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Sprawy bieżące
 6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live