Urząd Gminy Lubiewo


XXXVIII Sesja Rady Gminy Lubiewo

Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9,89-526 Lubiewo, sala nr 18
2021-10-07 07:56:58

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
  5. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live