Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR XLII RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2021-09-17 07:01:39

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
  1. Wniosek Wójta Gminy Dydnia o poszerzenie porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę własną w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 06.09.2021r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 06.09.2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o procedowanie załącznika nr 2 do uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w wersji przedstawionej przed sesją. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę własną w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę własną w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live