Urząd Gminy Baligród


Sesja Rady Gminy

Zapraszam na XXXI sesję Rady Gminy w Baligrodzie w dniu 31.08.2021r. o godz. 16.00 w sali GOK w Baligrodzie

sala GOK
2021-08-31 16:00:12

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 10 czerwca 2021r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Przyjęcie protokołu z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 29 lipca 2021r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał . Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  1. wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. uchwalenia Zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  3. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie "Huczwice 1/2019" , terenu położnego w Gminie Baligród. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  4. utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  5. przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Interpelacje, wnioski, zapytania i odpowiedzi. Głosowanie jawne
 10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał, Głosowanie jawne
 11. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live