Urząd Gminy Dydnia


SESJA NR XL RADY GMINY DYDNIA

Sala narad Urzędu Gminy w Dydni
2021-08-19 09:00:32

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 29.07.2021r.
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 29.07.2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności miedzysesyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
  1. Wniosek Przewodniczącego Rady o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 7. Wolne wnioski i zapytania
 8. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live