Urząd Gminy Lubiewo


XXXVI Sesja Rady Gminy Lubiewo

Na wniosek Wójta zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zwołuję XXXV sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 13 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, sala nr 18.

Urząd Gminy, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, sala nr 18
2021-07-30 08:00:10

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/199/2013 z dnia 26 czerwca 2013r w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu gminnego do nowo powołanej Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubiewo Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 7. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live