Urząd Gminy Baligród


XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Baligrodzie

Zapraszam na XXX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Baligrodzie w dniu 29.07.2021r. godz. 16.00

sala GOK w Baligrodzie
2021-07-29 16:02:44

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  1. wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie uidzielenia pomocy finsansowej dla Powiatu Leskiego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał: Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Baligród. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baligród na rok szkolny 2021/2022. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lesku Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi, Głosowanie jawne
 7. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał . Głosowanie jawne
 8. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live